Μεταφράσεις αυτής της σελίδας

Ο ανδρίας του Πανικόβσκι, έναν από τα πρόσωπα του διηγήματος των Ίλφ και Πετρόβ "Το χρυσό μοσχάρι".
Κατά το διήγημα, "πριν από την επανάσταση, Πανικόβσκι ήταν στραβός", βγάζοντας με αυτό τον τρόπο το ψωμί σου.

[ image ]

Aυτή η σελίδα σε άλλες γλώσσες:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська