Tłumaczenia tej strony

Pamiątki oblężenia.

Napis na tablicy:

Obsidientib91) Leopolim Turcis
A.D. 1672 die 27-7BRIS2) globus hic 36
librarum orientali fenestra
a tergo altaris magni in medi-
um Ecclesiae e tormento miss9
sub crucis SS3) effigie haesit
nullo damno. Nocte ipsa Diei Mi-
chaelis Archangeli gravissi-
mis procellis fulgurib9 et
fulminib9 tunc ardente
  

Podczas oblężenia Lwowa przez Turków r.p. 1672 dnia 27 września kula ta 36 funtów ważąca, z armaty wystrzelona, wleciała przez okno wschodnie, co poza wielkim ołtarzem i utkwiła pod najświętszym krucyfiksem, nie spowodowawszy żadnej szkody. Tej samej nocy na Michała Archanioła nadeszła ogromna burza z gromami i piorunami.


  • 1) ligaturę 9 używano w mieście końcówki us. Prawdopodobnie podczas restauracji ligatury te wskutek zaniedbania zamieniono na litery "o".
  • 2) septembris
  • 3) sanctissimae

[ image ]

Tłumaczenia tej strony:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська