Tłumaczenia tej strony

Pomnik Iwana Fedorowa
Iwan Fedorow -- twórca drukowania ksiąg w Ukrainie i Rosji. W 1574 roku nadrukował we Lwowie księgę "Apostoł" -- pierwszą księgę drukowaną cyrylicą.

[ image ]

Tłumaczenia tej strony:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська