Tłumaczenia tej strony

Obraz Matki Boskiej Łaskawej

Napis pod obrazem głosi: "Przechodniu! Nie zapomnij zmówić Zdrowaś Maryja".

Niżej widzimy wizerunek, prawdopodobnie, Jana Domagalicza i napis:

Szlachetnie urodzony i czcigodny Albert Domagalicz, ławnik lwowski, z Katarzyną Wolfowiczówną, małżonką swą, cudowny obraz N.P.M. do wielkiego ołtarza przeniesiony w obecnym miejscu umieścił r. 1598, jego zaś syn Jan Domagalicz w służbie J.K.M., według rozkazów pana swego kaplicę zbudował, uposażył i sprzęty potrzebnymi r. 1644 ozdobił.

Obraz, o jakim chodzi został namalowany przez Józesa Szolc-Wolfowicza, na cześć jego zmarłej wnuczki Katarzyny. Przedstawiał on Najświętszą Pannę z Dzieciątkiem na tle Lwowa i był umieszczony w katedrze w pobliżu grobu dziewczynki. Z czasem zasłynął licznymi cudami i stał się przedmiotem uwielbienia. W "Potopie" Henryka Sienkiewicza czytamy o szacunku którym darzył ten obraz król Jan Kazimierz.

Obraz był czczony w katedrze do 1946 roku, kiedy, ze znanych powodów, był zmuszony do wyjazdu. Został koronowany po raz drugi w r. 1983 papieżem Janem Pawłem II.


[ image ]

Tłumaczenia tej strony:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська