Tłumaczenia tej strony

Krucyfiks na podworzu katedry Ormiańskiej
Jest wykonany z drewna i liczy już kilka wieków.

[ image ]

Tłumaczenia tej strony:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська