Tłumaczenia tej strony

Warianty pomnika Iwana Fedorowa
Pomnik Iwana Fedorowa został wybrany spośród kilkoch wersji. Tu, na podworzu pałacu Potockich, stoją inne jego wersje, którym nie poszczęściło się zając poczesne miejsce na placu przy ul. Pidwalnej.

[ image ]

Tłumaczenia tej strony:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська