Tłumaczenia tej strony

Tablica na cześć Tadeusza Kościuszki
Umieszczona na ścianie katedry Św. Maryi. Napis na tablicy:
Roku pańskiego 1917
za dni Wielkiej Wojny,
kiedy z krwawymi zamęty
niezwyciężona
zmagała się nadzieja,
pamięci
Tadeusza Kościuszki
w setną rocznicę jego śmierci
tablicę tę poświęcili
POLACY

Na ludzie i z ludem Ojczyznę na nowo
budować począł i tryumf jej przygotował.

[ image ]

Tłumaczenia tej strony:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська