Μεταφράσεις αυτής της σελίδας

Ο ανδρίας του Γκοροντέτσκι
Β.Γκοροντέτσκι ήταν διακεκριμένος αρχιτέκτονας, οδοιπόρος και κυνηγός. Αυτός τον ανδρίας τον απεικονίζει σε ένα καφενεία του Κίεβο. Πάνο στο τραπέζι είναι το βιβλιό ¨Σε ζούνγα της Αφρικής¨, γραμμένο απ'αυτόν.

[ image ]

Aυτή η σελίδα σε άλλες γλώσσες:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська