Μεταφράσεις αυτής της σελίδας

Εκκλησία της μητέρας του Θεού "Πιργότης"

(κατεδαφίστα στο 1935, επισκευάστα στο 1998).


[ image ]

Aυτή η σελίδα σε άλλες γλώσσες:
Ελληνικά | Español | Polski | Українська